Skip to main content

Hệ sinh thái Cardano

Danh sách Essential Cardano cung cấp phác thảo và bản đồ kèm theo của hệ sinh thái Cardano và thư viện tài liệu trung tâm, bao gồm các tài nguyên chính thức của IOG, Cardano Foundation và Emurgo, cũng như các tài liệu do cộng đồng tạo ra.

Danh sách này là nguồn mở hoàn toàn, vì vậy chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể giúp chúng tôi phát triển và tinh chỉnh các đề xuất của chúng tôi để làm cho danh sách của chúng tôi tốt hơn nữa. Chúng tôi khuyến khích bạn cho chúng tôi biết nội dung mới đang được sản xuất bởi cộng đồng, các mối quan hệ mới, cải tiến mới để chúng tôi có thể thêm tất cả chúng vào danh sách này và xây dựng hệ sinh thái.

Dưới đây là một phác thảo của các nhóm:


Core Organizations

Oracles

Doanh nghiệp & Hệ sinh thái khởi nghiệp

Startups

Đối tác chiến lược và Cộng tác viên

Giải pháp lớp 2

Deployments

DeFi và thị trường vốn

Chính phủ

Hệ sinh thái nhận dạng

Sàn giao dịch tập trung (CEXs)

Sàn giao dịch Phi tập trung (DEXs)

Ứng dụng phi tập trung (DAPPs)

Thanh toán và cho vay

Vườn ươm và tài trợ

Trò chơi và Giải trí

Phân nhóm khác

Sàn trao đổi sản phẩm

Developer Ecosystem

Dưới đây là phác thảo về hệ sinh thái dành cho nhà phát triển và các tài nguyên có liên quan để giúp bạn tìm hiểu cách xây dựng trên Cardano.

Hệ sinh thái nhà phát triển

Haskell

Rust

Cardano Rust Ecosystem

Golang

Cardano Golang Ecosystem

Marlowe

Plutus

⚔️ Plutus Pioneers ⚔️

Những tài liệu này đã được sản xuất bởi những người tham gia khóa học Plutus Pioneer:

PureScript

Cardano PureScript Ecosystem

Glow

Python

Tài nguyên dành cho nhà phát triển

Native Tokens

Stablecoins

Metadata

Ada Calculators

Nghiên cứu và Giáo dục

Standards/Consortia

Tổ chức nghiên cứu hàng đầu

Tổ chức giáo dục và blockchain labs

Cơ sở hạ tầng & Bảo mật

Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng

Kiểm toán

Nghiên cứu An ninh & Công cụ

Đồng thuận Ouroboros

Giải pháp Sidechain

Phát hiện & Ngăn ngừa Lạm dụng

Dự án khởi nghiệp Catalyst

Tạo Stake Pool

Vận hành Stake Pools

IOHK đã phát triển một máy chủ tổng hợp siêu dữ liệu Stake pool (SMASH) để cung cấp cho cộng đồng danh sách các Stake pool đã được xác minh với siêu dữ liệu hợp lệ. Smash được tích hợp với ví Daedalus và người dùng có thể xem danh sách các Stake pool hợp lệ trong tab trung tâm ủy quyền.

Trong cài đặt Daedalus, bạn có thể đặt máy chủ SMASH tùy chỉnh để duyệt các nhóm thành viên từ các liên minh nhóm. Các máy chủ SMASH tùy chỉnh có sẵn bao gồm:

Bạn cũng có thể theo dõi stake pool bằng các công cụ sau:

Tài nguyên cần thiết

Đây là danh sách thiết yếu của chúng tôi về tài nguyên Cardano.

🧙 IO Global Official Resources 🧙

Quỹ Cardano

Emurgo

🥑 Hỗ trợ tài nguyên dành cho nhà phát triển 🥑

🆕 Nếu bạn mới biết đến Cardano? 🆕

📚 Bảng thuật ngữ và thông tin chung 📚

🔨 Công cụ và Trình khám phá 🔨

Công cụ phát triển

Các công cụ giúp bạn xây dựng trên Cardano:

Top 5 cộng đồng thiết yếu của chúng tôi

Tài nguyên cộng đồng khác

🧑‍🏫 Đào tạo cộng đồng 🧑‍🏫

📹 Video cộng đồng 📹

👛 Tài nguyên ví 👛

Các giải pháp IOHK khác

Exhange-traded products

Nền tảng và dự án NFT

🥩 Stake Pools 🥩

Để bắt đầu một Stake Pool

Cải thiện cấu trúc liên kết (chờ triển khai đầy đủ P2P)

Trong khi chờ khởi chạy P2P, tập lệnh này cung cấp thông tin mạng hữu ích để xây dựng tệp cấu trúc liên kết tĩnh hoạt động tốt bằng tay. Tập lệnh SH này tải xuống danh sách chuyển tiếp mới nhất của Cardano từ AdaPools và đo Thời gian khứ hồi (RTT) cho mỗi chuyển tiếp (ngang hàng) bắt đầu từ vị trí của bạn. Để xác minh thông tin địa lý do adapool.org cung cấp, một vị trí địa lý khác của XX máy RTT tốt nhất đã được thực hiện. Danh sách đầu ra được lưu vào tệp CSV để chọn ra các rơle hoạt động tốt nhất cho từng quận/khu vực.

Exploring Stake Pools

IOHK đã phát triển máy chủ tổng hợp siêu dữ liệu stake pools (SMASH) để cung cấp cộng đồng có danh sách stake pools đã được xác minh với siêu dữ liệu hợp lệ. Smash được tích hợp với ví Daedalus và người dùng có thể xem danh sách các stake pools hợp lệ trong tab trung tâm ủy quyền.

Trong cài đặt Daedalus, bạn có thể đặt máy chủ SMASH tùy chỉnh để duyệt các nhóm thành viên từ các liên minh nhóm. Các máy chủ SMASH tùy chỉnh có sẵn bao gồm:

Bạn cũng có thể khám phá stake pools bằng các công cụ sau:

🎱 Liên minh Stake Pool🎱

Nguồn Tại đây


Picture