Skip to main content

Vận hành pool

Bạn vẫn có thể sở hữu một pool riêng và trở thành SPO mà không cần quan tâm đến vấn đề kỹ thuật để quản lý hệ thống máy tính 24/7. Hãy tham khảo dịch vụ và các phương án hợp tác vận hành pool trong các video dưới đây:

Dịch vụ vận hành pool
Tạo pool và các phương án hợp tác

Liên hệ: info@fimi.vn

Picture