Skip to main content

Hướng dẫn nhận tin nhắn thưởng

Bài viết này hướng dẫn bạn cách nhận tin nhắn định kỳ khi tiền thưởng ủy thác (staking reward) được trả vào ví.

Điều kiện cần
 • Bạn đã cài phần mềm chat Telegram vào máy tính hoặc di động.
 • Ví của bạn có ADA và đã ủy thác vào một pool nhất định sau ít nhất 15 ngày.
 • Tham khảo thêm các bài viết hướng dẫn staking nếu bạn thấy cần thiết.

Sau đây là các bước thực hiện:

Bước 1: Lấy địa chỉ stake

 1. Vào trang cardanoscan.io dán địa chỉ ví vào ô tra cứu, bấm biểu tượng Search.
 2. Kết quả tra cứu sẽ tra thông tin chi tiết bên dưới.
 3. Tìm đến dòng có chữ BECH32 stake... đây chính là địa chỉ stake của ví mà bạn muốn biết thông tin thưởng.
 4. Hãy copy địa chỉ ví ở mục 3 và chuyển sang Bước 2

Bước 2: Đăng ký nhận tin nhắn tự động

 1. Mở phần mềm chat Telegram
 2. Vào cửa số search để tìm bot bằng cách nhập @PoolToolBot
 3. Nhấn nút START để bắt đầu sử dụng bot
 4. Đăng ký nhận tin nhắn thưởng bằng cách nhập: /reward abcde
  • abcde là địa chỉ stake của bạn ở mục 3 (Bước 1)
  • Sau chữ /reward là có dấu cách rồi mới đến địa chỉ stake của bạn

Chúc mừng, Bạn đã hoàn thành. Định kỳ, bot sẽ tự động thông báo mỗi khi tài khoản của bạn nhận được thưởng staking.

Bạn có thể đăng ký nhiều ví stake với bot. Chỉ cần lặp lại các bước trên.

Hãy ủy thác và ủng hộ các pool của FIMI nhé!


Picture