Skip to main content

Giải thích cách tính thưởng

Hiểu đúng về tính thưởng

Quy trình tính và trả thưởng (reward) của Cardano gồm 4 bước:

 1. Ghi nhận (Snapshot): Đây là quá trình hệ thống ghi nhận lại số liệu ủy thác. Số liệu này được dùng để quyết định đến kế hoạch đóng block của các pool ủy thác và số tiền sẽ được trả thưởng cho người ủy thác ở epoch kế tiếp.
 2. Kích hoạt (Active): Số liệu được ghi nhận ở Bước 1 sẽ chính thức được sử dụng (có giá trị) để phân bổ kế hoạch đóng block cho các pool.
 3. Tính thưởng (Calculate): Đây là giai đoạn tính toán ra chính xác số lượng thưởng mà mỗi pool và mỗi người ủy thác sẽ nhận được, căn cứ vào lượng block thực tế đóng được ở epoch trước đó.
 4. Trả thưởng (Reward): Phần thưởng sẽ được trả về ví của pool và các bên ủy thác (tự động hoàn toàn).

Mỗi bước sẽ bắt đầu ngay tại thời điểm đầu của mỗi epoch mới. Hãy xem hình minh họa dưới đây để hiểu rõ hơn.

Tính thưởng staking

Nếu bạn ủy thác ngay bây giờ thì bao giờ bạn sẽ nhận được thưởng?
Những điều cần lưu ý về Staking
 1. Nếu bạn tạo ví mới và ủy thác lần đầu tiên, sẽ cần tối thiểu là 15 ngày và tối đa là 20 ngày để bạn có thể nhận được khoản thưởng đầu tiên về ví của mình. Sau đó khoản thưởng sẽ được trả đều đặn từng epoch, nếu pool mà bạn ủy thác có đóng block.
 2. Khi ủy thác lần đầu tiên, bạn sẽ mất phí khoảng 0.17ADA, khoản phí này sẽ không được hoàn lại. Ngoài ra, bạn phải trả thêm 2 ADA phí đặt cọc ủy thác. Khoản phí đặt cọc này sẽ được hoàn lại khi bạn hủy Ủy thác.
 3. Sau khi hủy ủy thác, khoản thưởng (nếu có) sẽ vẫn tiếp tục được chuyển về ví trong 2 epoch tiếp theo. Vì vậy, đừng vội xóa ví vừa hủy ủy thác.
 4. Số lượng ADA trả thưởng không bằng nhau và không chăc chắn đều đặn. Nguyên nhân là do:
  • Số lượng đóng block của pool có thể khác nhau giữa các epoch (việc phân bổ kế hoạch đóng block là hoàn toàn ngẫu nhiên).
  • Khoản phí thu từ giao dịch khác nhau do số lượng giao dịch trong các block khác nhau hoặc do mức phí thu được trên từng giao dịch khác nhau.
 5. Tỷ lệ trả thưởng trung bình vào khoảng 4.6% / năm (cập nhật 08/2022). Tỷ lệ này có xu hướng:
  • Giảm dần, do số lượng ADA mới được tạo ra giảm dần theo thời gian.
  • Tăng dần, khi số lượng giao dịch tăng lên.
 6. Trường hợp pool được phân bổ ít block ở epoch trước sẽ có xu hướng được bù đắp số lượng đóng block ở các epoch tiếp theo. Vì vậy, Bạn nên ủy thác ổn định và dài hạn trên một pool để đảm bảo nhận được thưởng ở mức bình quân.
 7. Tiền thưởng được trả bằng ADA trực tiếp trả vào địa chỉ ví của người ủy thác và được thực hiện hoàn toàn tự động.
 8. Các nhà vận hành pool (SPO) không thể lấy tiền từ ví người ủy thác hoặc can thiệp vào vào quá trình trả thưởng.
 9. Bạn cần phải thực hiện việc rút thưởng trước khi có thể sử dụng.
 10. Một khi bạn đã ủy thác, mọi ADA mới chuyển vào hoặc phần thưởng bạn nhận được sẽ được tự động ủy thác mà bạn không cần làm gì thêm.
 11. Số ADA ủy thác hoàn toàn không bị khóa (lock), bạn có thể sử dụng bất cứ lúc nào mình muốn. Bạn có thể sử dụng một phần hoặc toàn bộ và không cần ủy thác lại.

Picture