Skip to main content

Các cách nhận thưởng

Có hai cách để kiếm phần thưởng với staking trong hệ sinh thái Cardano:

  1. Vận hành một stake pool (SPO)
  2. Ủy thác (Delegation)

Vận hành một stake pool (SPO)

Người dùng muốn tự điều hành nhóm riêng của họ, đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật và kinh nghiệm trong việc cài đặt và vận hành. Họ phải đảm bảo duy trì một hệ thống máy tính chạy liên tục 24/7 thỏa mãn các yêu cầu về cấu hình để có thể tham gia vào quá trình Lưu trữ, Xác thực và Phát tán dữ liệu blockchain của mạng lưới.

Những người vận hành stake pool sẽ được thưởng cho việc duy trì mạng lưới. Phần thưởng của họ sẽ được trích ra từ tổng thưởng mà pool họ nhận được dựa vào số lượng block được phân bổ trong từng epoch.

Cấu trúc tiền thưởng mà SPO có thể nhận được gồm 2 phần:

  • Phí cố định: Quy định tối thiểu là 340 ADA / epoch nếu có block đóng trong epoch đó.
  • Phí biến đổi: Là tỷ lệ % thu thêm dựa trên tổng số thưởng của pool trong epoch đó. Mức tối thiểu là 0%.
Bạn muốn sở hữu pool?

Nếu bạn muốn sở hữu một pool, nhưng lại không biết cài đặt và vận hành pool. Hãy tham khảo thêm Dịch vụ vận hành pool

Ủy thác (Delegation)

Người sở hữu ADA có thể stake (đặt cược) số tiền của họ bằng cách tự vận hành một stake pool hoặc bằng cách ủy thác cho một stake pool do bên khác vận hành để tham gia quản lý và giám sát mạng dựa trên Bằng chứng cổ phần cũng như xác minh các khối và giao dịch mới. Sau đó, họ được thưởng cho việc Ủy thác này bằng token ADA.

Phần thưởng Người ủy thác nhận được đến từ hai nguồn (sau khi trừ phí trả cho SPO như đã nêu trên):

  • ADA mới được tạo ra
  • Phí thu được từ các giao dịch

Người ủy thác có thể thay đổi các SPO bằng cách ủy thác lại. Hiện tại, mỗi ví chỉ có thể ủy thác cho một SPO duy nhất.


Picture