Skip to main content

Ví - Wallet

Daedalus

Daedalus là một ví dàng riêng cho máy tính để bàn, lưu trữ một phiên bản đầy đủ của blockchain Cardano.

Daedalus chính là một node Cardano đầy đủ, vì vậy yêu cầu một máy tính để bàn có thông số kỹ thuật tương đối cao để có hiệu suất tốt. Ví lưu trữ toàn bộ lịch sử của chuỗi khối Cardano và xác thực tất cả các khối và giao dịch để hoạt động hoàn toàn không tin cậy và tự chủ.

Yoroi

Yoroi là một ví nhẹ dành cho ADA chạy dưới dạng tiện ích mở rộng của trình duyệt. Nó kết nối với một nút Cardano đầy đủ được lưu trữ bởi bên thứ ba (Emurgo).

Yoroi cho phép thiết lập ban đầu ngay lập tức, cùng với thao tác nhanh chóng và dễ dàng với mức sử dụng tài nguyên hệ thống tối thiểu. Nó cũng có sẵn như một ứng dụng di động.

Ví cứng

Daedalus hỗ trợ một loạt các ví phần cứng để giữ an toàn cho ADA.

  • Ledger Nano X
  • Ledger Nano S
  • Mô hình an toàn T

Các ví tương thích khác

Cardano tự hào về một cộng đồng nhà phát triển đang phát triển mạnh và rất tích cực đã phát triển một số ví tương thích. Bao gồm các:


Picture