Skip to main content

Sidechains

Sidechains mang lại hai lợi thế tức thì cho mạng:

  1. Dễ dàng bổ sung các tính năng mới; và
  2. Khả năng mở rộng

Các tính năng mới

Việc bổ sung các sidechains cho phép các nhà phát triển blockchain thêm các tính năng mới vào mạng mà không gây ra các rủi ro bảo mật bổ sung. Các tính năng được bổ sung này mở ra khả năng cho các nhà phát triển xây dựng trên mạng khám phá các trường hợp sử dụng mới.

Ngoài ra, các sidechains có thể kế thừa một số (hoặc tất cả) các tính năng (mô hình sổ cái, cơ chế đồng thuận, v.v.) từ chuỗi mẹ của chúng và ghép nối chúng với các tính năng có thể không tồn tại trên chuỗi chính. Ví dụ: một sidechain có thể kết hợp các mô hình bảo mật, giao thức đồng thuận hoặc mô hình quản trị khác nhau để tạo ra một blockchain hoàn toàn mới có thể tương tác với các mạng blockchain khác.

Sidechain EVM là một sidechain của Cardano - hiện đang được tiến hành - sidechain này sẽ cho phép các nhà phát triển Solidity DApps và EVM xây dựng trên nền tảng Cardano. Bằng cách này, các nhà phát triển có thể dễ dàng mở rộng phạm vi tiếp cận của cộng đồng vào Cardano và hưởng lợi từ các khả năng hiện có của blockchain.

Khả năng mở rộng

Sidechains cho phép mức độ linh hoạt và khả năng mở rộng cao. Ví dụ, một blockchain có thể tạo ra một loạt các sidechains và công việc xử lý 'ủy quyền' cho chúng để tăng thông lượng. Hãy coi điều này giống như việc người quản lý giao nhiệm vụ cho các nhân viên khác để có thể thực hiện đồng thời nhiều công việc hơn.

Sidechains có một nhược điểm: trong hầu hết các trường hợp, chúng không được vận hành bởi cùng các node hoặc mạng như chuỗi chính, có nghĩa là các node sidechain sẽ cần phải tin tưởng vào mô hình bảo mật của sidechain. Tuy nhiên, sidechain EVM sẽ triển khai một sidechain sẽ kế thừa mô hình bảo mật của Cardano.

Đọc thêm về các sidechain của Cardano

Picture