Skip to main content

Ouroboros - Tính độc đáo

Điều gì làm cho Ouroboros trở nên độc đáo?

Ouroboros là giao thức blockchain bằng chứng cổ phần an toàn đầu tiên. Nói cách khác, Ouroboros cung cấp khả năng bảo mật có thể chứng minh bằng toán học chống lại những kẻ tấn công. Giao thức được đảm bảo là an toàn, miễn là 51% cổ phần được nắm giữ bởi những người tham gia trung thực.

Ouroboros nhận ra điều được gọi là 'sự đồng thuận kiểu Nakamoto' dựa trên bằng chứng cổ phần. Điều này mang lại sự mạnh mẽ của Bitcoin nhưng đảm bảo hiệu quả năng lượng đáng kể, tốc độ cao hơn và cơ chế thưởng công bằng. Ngoài ra, giao thức đảm bảo an ninh chống lại các cuộc tấn công mạng và có một cơ chế lý thuyết trò chơi chặt chẽ được thiết kế để ngăn cản sự độc quyền.

Quá trình nâng cấp của Ouroboros diễn ra suôn sẻ nhờ công nghệ tổ hợp hard-fork, không gây gián đoạn cho người dùng. Đã có một số 'hương vị' của Ouroboros, được phát hành theo từng giai đoạn.

Đây chỉ là tổng quan cấp cao về giao thức của Cardano. Để biết thêm thông tin về Ouroboros, hãy truy cập trang thư viện nghiên cứu của IOG.

Xem thêm các Video và bài viết về Ouroboros

Picture