Skip to main content

Ouroboros

Giao thức đồng thuận bằng chứng cổ phần của Cardano.

Trong thần thoại, Ouroboros (hay còn gọi là Uroboros ) thường được miêu tả là một con rắn (hoặc đôi khi là rồng) ăn đuôi của chính mình trong một vòng tròn khép kín. Bản thân từ Ouroboros bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp cổ đại, nghĩa đen của nó là 'ăn đuôi' hoặc 'kẻ ăn thịt đuôi'.

Là một biểu tượng, Ouroboros đại diện cho sự vô tận của thời gian chảy ngược trở lại chính nó, trong một chu kỳ không bao giờ kết thúc, như thể bị cuốn vào một vòng lặp vĩnh cửu. Ouroboros xuất hiện lần đầu tiên ở Ai Cập, vào thế kỷ 13 trước Công nguyên. Sau đó, các nhà giả kim thuật đã sử dụng Ouroboros thành biểu tượng thần bí của họ.

Vậy tại sao sinh vật thần thoại này lại được chọn để đại diện cho giao thức đồng thuận bằng chứng cổ phần làm nền tảng cho Cardano? Trong bối cảnh này, Ouroboros đại diện cho khả năng phát triển vô hạn và có đạo đức và khả năng mở rộng của blockchain, đồng thời, giao thức tự cung cấp nguồn cấp dữ liệu từ các kỷ nguyên trước cho tính ngẫu nhiên được sử dụng trong kỷ nguyên hiện tại. Điều này được gọi là 'ăn đuôi của chính nó', như cách thể hiện bằng hình ảnh của Ouroboros.

Thông điệp trung tâm của Ouroboros là mang đến những cơ hội lớn hơn cho thế giới, và bảo tồn nó thông qua việc giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

OUROBOROS LEIOS

Biểu tượng thần thoại của Ouroboros.

Ouroboros


Picture