Skip to main content

Nhóm nghiên cứu

Là công ty nghiên cứu và kỹ thuật blockchain đang tham gia, cùng với Cardano Foundation, Emurgo và các bên thứ ba khác, trong việc phát triển nền tảng Cardano cốt lõi, IOG đã tập hợp một nhóm toàn cầu đa tài gồm hơn 600 người. Điều này bao gồm các nhà khoa học máy tính, nhà nghiên cứu hàn lâm, kỹ sư phần mềm, chuyên gia sản phẩm và kiến ​​trúc sư kỹ thuật.

Với hơn 600 nhân viên (tính đến tháng 5 năm 2022), IOG là một tổ chức ngày càng mở rộng để phát triển các ứng dụng phi tập trung, giải pháp nhận dạng, ví và một loạt các ứng dụng phi tập trung đa dạng theo chủ đề cho blockchain.


Picture