Skip to main content

Ngôn ngữ lập trình

Haskell

Cardano được viết bằng Haskell, một ngôn ngữ chức năng nhấn mạnh các chức năng 'thuần túy'. Nghĩa là, các hàm tạo ra cùng một kết quả cho cùng một đầu vào.

Haskell đặc biệt phù hợp với mã bảo đảm cao của Cardano và nhu cầu xác minh chính thức hơn trong chuỗi khối. Cardano đặt mục tiêu trở thành một hệ thống tài chính và xã hội toàn cầu, đòi hỏi mức độ tin cậy và xác minh rất cao.

Nhiều công ty khác sử dụng Haskell, cả vì tính chất bảo mật và bản chất chức năng thuần túy của nó. Các công ty nổi tiếng như Oracle và Facebook tương ứng sử dụng Haskell cho nghiên cứu và quảng cáo blockchain, trong khi các công ty ít được biết đến hơn như Atos IT và Jotron sử dụng nó để xây dựng các ứng dụng cho ngành hàng không vũ trụ.

Plutus

Plutus là ngôn ngữ hợp đồng thông minh bản địa của Cardano. Các hợp đồng thông minh Plutus là các chương trình Haskell hiệu quả.

Plutus rút ra từ nghiên cứu ngôn ngữ hiện đại để cung cấp một môi trường lập trình toàn ngăn xếp, an toàn dựa trên Haskell, ngôn ngữ lập trình thuần chức năng hàng đầu. Bằng cách sử dụng Plutus, người dùng có thể tự tin vào việc thực thi đúng các hợp đồng thông minh của họ.

Marlowe

Marlowe là một ngôn ngữ dành riêng cho miền (DSL) để viết và thực hiện các hợp đồng tài chính.

Các hợp đồng Marlowe được tối ưu hóa cho các giao dịch tài chính, nền tảng phát triển và đảm bảo theo dõi nhanh chóng cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính để xây dựng chuyên môn về hợp đồng thông minh và công nghệ blockchain.

Marlowe cung cấp một bộ sản phẩm cho cộng đồng sẽ thúc đẩy việc áp dụng Cardano trong lĩnh vực tài chính. Marlowe tạo ra một cách thức dành riêng cho blockchain để tái tạo các quy trình chính trong các dịch vụ tài chính bằng cách giúp phát triển hợp đồng thông minh dễ dàng hơn cho các nhà phát triển trong ngành này.

Marlowe cũng đặt mục tiêu tạo điều kiện cho các khả năng đổi mới tài chính mới và hướng tới mục tiêu trở thành công nghệ cung cấp năng lượng cho một loạt các dịch vụ tài chính dựa trên hợp đồng thông minh.

Xem thêm chi tiết tại chuyên mục SmartContract.


Picture