Skip to main content

Mật mã học

Cardano sử dụng các nguyên lý mật mã mạnh mẽ để tạo và gửi các giao dịch một cách an toàn, đồng thời để bảo vệ tính bảo mật và tính toàn vẹn của giao thức.

Cardano sử dụng các cặp khóa không đối xứng cho:

  • Ký và xác nhận các khoản thanh toán và chứng chỉ đặt cược;
  • Thực hiện hợp đồng thông minh
  • Giao dịch đa chữ ký
  • Nhận dạng và xác định địa chỉ trên chuỗi khối Cardano

Các cặp khóa bao gồm khóa công khai và khóa riêng tư. Bằng cách sử dụng khóa riêng của họ, người dùng cung cấp bằng chứng mật mã rằng họ thực sự sở hữu tiền hoặc tài sản mà họ đang sử dụng.

Mật mã cũng cung cấp bảo mật cho giao thức đồng thuận. Hai cơ chế chính là:

  • Các khóa nút, được sử dụng để đăng ký và vận hành các nhóm cổ phần, và được chia nhỏ thành khóa Người vận hành / hoạt động, cặp khóa Chữ ký phát triển chính (KES) và khóa Chức năng ngẫu nhiên có thể xác minh (VRF); và
  • Thông tin xác thực thanh toán và cổ phần, được sử dụng để cho phép chuyển tiền hoặc ủy thác cổ phần cho các nhóm cổ phần. Đây có thể là hàm băm khóa hoặc mã băm tập lệnh.

Tìm hiểu thêm về mật mã của Cardano.


Picture