Skip to main content

Góc nhìn tài chính

Token ADA: định nghĩa và chức năng

ADA (Tên nhà văn và nhà toán học người Anh thế kỷ 19 ADA Lovelace) là tiền tệ kỹ thuật số gốc (native) của Cardano. Đây là phương tiện duy nhất để thanh toán cho các giao dịch trên chuỗi khối Cardano. Các quy tắc sổ cái chính thức xác định tác động của các giao dịch sổ cái này, tạo ra một bản ghi bất biến và có thể xác minh độc lập để theo dõi chuyển động của ADA và các tài sản khác theo thời gian. Các giao dịch được ủy quyền bằng cách sử dụng các khóa mật mã an toàn do chủ sở hữu ADA sở hữu.

Như được mô tả bên dưới, chủ sở hữu ADA có thể chọn Staking để nắm giữ ADA của họ để tham gia vào cơ chế đồng thuận bằng chứng cổ phần của Ouroboros, cơ chế xác định cách các giao dịch được bao gồm trong các khối Cardano liên tiếp. Họ nhận được phần thưởng cho việc này tương ứng với số tiền đã được ủy nhiệm. Ngoài ra, ADA cho phép chủ sở hữu:

  • Tham gia vào các hoạt động quản trị, bao gồm bỏ phiếu cho các đề xuất của hệ sinh thái Catalyst
  • Thanh toán cho các chi phí tạo và chuyển tài sản chẳng hạn như Token không Fungible (NFT)
  • Thanh toán chi phí sử dụng hợp đồng thông minh
  • Thanh toán chi phí ghi dữ liệu trên blockchain
  • Chuyển Token ADA cho người dùng khác

Lovelace là đơn vị tiền tệ nhỏ nhất của ADA. Quy đổi 1 ADA = 1.000.000 lovelace. (Điều này tương tự với Bitcoin có đơn vị tiền tệ nhỏ nhất là satoshi: 1 Bitoin = 100.000.000 satoshi).

Staking

Là một blockchain hoàn toàn phi tập trung, một mạng lưới lớn gồm các nhóm cổ phần Cardano tạo ra 100% các khối. Các nhóm này tập hợp các ADA đã được ủy quyền ('đặt cọc') bởi các chủ sở hữu ADA, kiếm phần thưởng dựa trên các khối mà nhóm đóng góp vào chuỗi.

Cứ sau 5 ngày (tương đương với một epoch của Cardano ), Ouroboros chọn một số nhóm nhất định để thêm các khối vào chuỗi, tương ứng với ADA được giữ bởi mỗi nhóm. Vào cuối kỷ nguyên, phần thưởng tạo khối được trao cho các nhóm đã được chọn và đã tạo thành công các khối được chỉ định của chúng. Những phần thưởng này được phân phối cho những người sở hữu ADA đã đặt cọc vào ADA của họ cũng như người điều hành pool và đóng góp vào việc duy trì, tăng trưởng và bền vững của pool.

Vì cơ hội của một nhóm cổ phần được chọn để tạo khối tăng lên dựa trên số lượng ADA được ủy quyền cho nó, điều quan trọng là nhóm này phải thu hút càng nhiều người ủy quyền càng tốt, cho đến thời điểm khi nhóm trở nên 'bão hòa'. Khi nhóm này bão hòa, nó đã đạt đến mức hoàn vốn đầu tư (ROI) cao nhất cho những người ủy quyền của mình. Bất kỳ người nào được ủy quyền nhiều hơn cho một nhóm bão hòa sẽ làm loãng phần thưởng cho những người ủy quyền khác, làm giảm ROI. Thuộc tính bão hòa được thiết kế để tránh một nhóm duy nhất thống trị việc tạo khối, khuyến khích ADA cổ phần được phân phối giữa nhiều nhóm cổ phần, không bão hòa.

Hãy xem hướng dẫn Staking này để biết thêm thông tin.

RealFi

Danh tính là trung tâm của mọi thứ mà một blockchain có thể làm. Các giải pháp nhận dạng chuỗi khối cho phép người tham gia xây dựng trái phiếu và truy cập các dịch vụ thiết yếu.

Cardano tích hợp danh tính phi tập trung để mở ra một loạt cơ hội hoàn toàn mới và tính toàn diện hợp nhất trong RealFi - Tài chính thực tế nhắm mục tiêu đến những người thực sự cần những cách mới để tiếp cận tài chính, tạo ra giá trị thực mà DeFi thường thiếu.

RealFi là một hệ sinh thái gồm các sản phẩm loại bỏ những mâu thuẫn giữa các hoạt động kinh tế trong thế giới thực để cung cấp khả năng tiếp cận nhiều hơn và các sản phẩm tín dụng / tài chính rẻ hơn cho người thực.


Picture