Skip to main content

Giao tiếp ngang hàng

Giao tiếp ngang hàng (P2P) cho phép các node tự tổ chức thành một mạng lưới phân phối toàn cầu của các Bên sản xuất khối (Block Producer - BP) và Relay của Cardano, đồng thời cũng tự tối ưu hóa, chọn các node được kết nối tốt nhất và hiệu quả hơn và ngắt kết nối khỏi các node kém hiệu quả hơn.

Thông tin được trao đổi giữa các node để kích hoạt cấu trúc liên kết mạng linh hoạt tự động thích ứng với các điều kiện mạng thay đổi động. Điều này tiếp tục thúc đẩy phân cấp mạng, khả năng phục hồi và mạnh mẽ.

Kiến trúc P2P của mạng bao gồm bốn yếu tố:

  • P2P Governor
  • Connection Manager
  • Server
  • Inbound Protocol Governor

Đọc thêm về giao tiếp P2P trong Cardano.

Đọc thêm về Phi tập trung của Cardano.


Picture