Skip to main content

Bằng chứng cổ phần (POS)

Bằng chứng cổ phần (POS) là một loại cơ chế hoặc giao thức đồng thuận sử dụng số lượng cổ phần (hoặc giá trị) được nắm giữ trong hệ thống để xác định sự đồng thuận. Về bản chất, một giao thức đồng thuận là thứ kiểm soát các luật và thông số chi phối hành vi của các blockchains. Hãy coi sự đồng thuận như một bộ quy tắc mà mỗi người tham gia mạng tuân thủ. Vì các blockchains không được kiểm soát bởi bất kỳ cơ quan trung ương duy nhất nào, nên thay vào đó, một giao thức đồng thuận được sử dụng để cho phép những người tham gia mạng phân tán đồng ý về lịch sử của mạng được ghi lại trên blockchain - để đạt được sự đồng thuận về những gì đã xảy ra và tiếp tục từ một nguồn duy nhất của sự thật.

Cardano được xây dựng dựa trên giao thức đồng thuận POS mang tính đột phá Ouroboros và là giao thức đồng thuận blockchain đầu tiên được phát triển thông qua nghiên cứu được đánh giá ngang hàng. Trung tâm của giao thức là các nhóm cổ phần , các nút máy chủ đáng tin cậy được điều hành bởi một nhà điều hành nhóm cổ phần mà chủ sở hữu ada có thể ủy quyền cổ phần của họ. Các nhóm cổ phần được sử dụng để đảm bảo rằng mọi người đều có thể tham gia vào giao thức, bất kể kinh nghiệm kỹ thuật hoặc tính khả dụng để giữ cho một nút hoạt động. Các nhóm liên quan này tập trung vào việc bảo trì và nắm giữ sự kết hợp của các bên liên quan khác nhau trong một thực thể duy nhất.

Bằng chứng cổ phần (POS) so với giao thức Bằng chứng công việc (POW) như thế nào?

Ngược lại, Bằng chứng công việc (POW) là một giao thức đồng bộ khuyến khích các thợ đào cạnh tranh để trở thành người đầu tiên có thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào trong khối. Một hệ thống phần thưởng được sử dụng để khuyến khích việc giải quyết vấn đề này. Tuy nhiên, cách tiếp cận này có chi phí cao, với việc sử dụng điện tăng lên và thời gian kéo dài hơn để giải quyết các vấn đề trong chuỗi. Những yếu tố này có thể làm chậm mạng đáng kể và có nghĩa là tốn kém để bảo trì.

Các tính năng của bằng chứng cổ phần

Một trong những tính năng chính của POS là khi giá trị của người dùng tăng lên, cơ hội duy trì sổ cái cũng tăng lên. Điều này có nghĩa là cơ hội cao hơn để tạo ra các khối mới có thể được thêm vào blockchain và được đánh dấu thời gian cho phù hợp. Người tạo ra một khối mới được chọn dựa trên sự kết hợp giữa lựa chọn ngẫu nhiên và xác định cổ phần hoặc sự giàu có của họ. Một kiểu bầu cử lãnh đạo diễn ra trong chuỗi. Cần nhớ rằng trong giao thức bằng chứng cổ phần, những người tham gia tích lũy phí giao dịch, do đó làm tăng thêm sự giàu có của họ khi họ tiếp tục. Cách tiếp cận này khuyến khích sự phát triển ổn định và ổn định của blockchain và giảm các trường hợp giao dịch bị đình trệ có thể ngăn cản sự phát triển của chuỗi.

Lợi thế chính của Bằng chứng cổ phần

Một số lợi thế chính của POS so với POW bao gồm:

  • Tiết kiệm năng lượng - tiêu thụ năng lượng cực kỳ hiệu quả vì cần một lượng điện nhỏ hơn, cũng như tài nguyên phần cứng để sản xuất và chạy blockchain.
  • Các giao thức bảo mật nghiêm ngặt được kết hợp vào một giao thức POS.
  • Giảm tính tập trung - rủi ro tập trung được giảm bớt bằng cách ban hành các hình phạt cho các hành vi ích kỷ trong mạng
  • Hiệu quả chi phí - Tiền tệ POS tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với các loại tiền tệ hoạt động trên giao thức POW.
  • Yêu cầu cấu hình phần cứng thấp làm ra tăng cơ hội ra nhập cho các nhà vận hành node giúp hệ thống ngày càng phi tập trung hơn.
  • Triệt tiêu mâu thuẫn lợi ích giữa người sở hữu token gốc và người vận hành hệ thống.

Picture