Skip to main content

· One min read

Bạn có thể tìm kiếm nhanh các bài viết theo cụm từ tại đây

Chuyên mục tập hợp các bài viết về các chủ để chuyên sâu được sưu tầm từ các nguồn viết chính thống, tin cậy và có uy tín. Trong các bài viết có nhiều thuật ngữ chuyên ngành có thể gây khó hiểu cho bạn đọc, hãy tra cứu thêm các nguồn tin khác để tìm hiểu thêm.

Quan điểm trong các bài viết là quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết phải là quan điểm của cardano.vn. Một số bài viết sẽ có thêm chú giải của người dịch thuật để giúp các vấn đề thêm rõ nghĩa.


Picture

· 9 min read

Trong mạng Cardano, tính ngẫu nhiên được sử dụng để xác định người chiến thắng, người có quyền đóng một khối mới. Một mật mã nguyên thủy được gọi là Hàm ngẫu nhiên (đã được chứng minh) đã được sử dụng để tìm ra người chiến thắng. Hãy cùng khám phá cách thức hoạt động của cơ chế tinh vi này.

· 16 min read

Việc Ethereum nâng cấp và chuyển đổi cơ chế đồng thuận từ Bằng chứng công việc (POW) chuyển sang Bằng chứng cổ phần (POS) được gọi là The Merge (Hợp nhất).

  • Tiến trình The Merge của Ethereum đã được thực hiện thành công vào ngày 15 tháng 9 năm 2022.
  • The Merge đề cập đến Ethereum Mainnet ban đầu hợp nhất với một blockchain Bằng chứng cổ phần riêng biệt được gọi là Beacon Chain.
  • The Merge sẽ giảm ~99,95% mức tiêu thụ năng lượng của Ethereum.

· 6 min read

Trong giai đoạn phát triển Basho, sổ cái tiếp tục tối ưu hóa và mở rộng quy mô cho nhu cầu ngày càng tăng. Cùng với việc điều chỉnh thông số và nâng cấp nút, khả năng của Plutus tiếp tục phát triển với tốc độ ổn định.

· 17 min read

Sự thành công của các ứng dụng trong hệ sinh thái sẽ tác động thế nào đến giá trị của Cardano?

Sự khác biệt giữa Web2 và Web3 là cách phân chia Doanh thu giữa các ứng dụng và cơ sở hạ tầng bên dưới. Các ứng dụng Web2 hưởng gần như toàn bộ doanh thu và không cần phải chia sẻ với các bên cung cấp hạ tầng bên dưới. Các ứng dụng Web3 thì khác, bởi chúng sẽ vận hành và phụ thuộc vào nền tảng hợp đồng thông minh trên một nền tảng blockchain nhất định, ví dụ như Cardano. Vì vậy, giá trị các ứng dụng Web3 thu được sẽ được phân chia giữa lớp thứ nhất (Layer 1) và các ứng dụng.

Picture

· 14 min read

Staking là một hoạt động đặc thù của cơ chế đồng thuận Bằng chứng cổ phần (Proof of Stake - POS). Cardano là một blockchain sử dụng cơ chế đồng thuận POS ngay từ đầu. Trong khi đó, Ethereum đang thực hiện chuyển đổi từ PoW sang PoS. Và bây giờ, mọi người bắt đầu quan tâm hơn đến sự khác biệt giữa hai mạng PoS này. Đặc biệt là sự khác biệt giữa hai mô hình Staking của hai mạng lưới Cardano và Ethereum. Bài viết này sẽ sẽ làm rõ sự khác biệt cơ chế của hai mạng.

· 16 min read

Cardano về cơ bản là khác với Ethereum trong Mô hình Sổ cái của nó. Trong khi Cardano sử dụng mô hình UTXO mở rộng (eUTXO), thì Ethereum sử dụng mô hình Sổ cái Tài khoản (Accounting). Bài viết này sẽ giải thích sự khác biệt giữa hai mô hình Sổ cái để bạn có thể hiểu được chúng một cách đơn giản nhất .